Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Знайдено 30 документів

Автор Група Тема дипломної работи Скачати
ГЛАДУН Тетяна Володимирівна МОАп-181 Організація обліку та аналіз операційної оренди
ЄРМОЛЕНКО Богдана Володимирівна МОАп-181 Організація обліку та аналіз наявності і руху основних засобів
ЖЕЛДАК Максим Миколайович МОАп-181 Організація обліку та аналіз доходів і витрат основної діяльності підприємства
ІВАНОВА Катерина Юріївна МОАп-181 Формування системи бухгалтерського обліку та контролінгу для стартапу
ІЛЛЄНКО Павло Валентинович МОАп-181 Облік і аналіз виплат працівникам на підприємстві
КАТАЄВ Олександр Миколайович МОАп-181 Організація обліку та контролю розрахунків з оплати праці в бюджетних установах
КОШОВА Вікторія Олександрівна МОАп-181 Організація бухгалтерського обліку та аудит фінансової звітності суб`єктів господарювання державного сектору
ЛИСАК Катерина Валеріївна МОАп-181 Організація обліку, аналіз та аудит на підприємствах малого бізнесу
ЛІХОШАПКА Ольга Миколаївна МОАп-181 Організація обліку та аналізу розрахунків з персоналом підприємства
ПІНЧУК Наталія Анатоліївна МОАп-181 Облік і аудит фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка його економічного потенціалу
ПОЛТОРАЦЬКИЙ Юрій Віталійович МОАп-181 Організація обліку, аналіз та аудит собівартості сільськогосподарської продукції
РОДНЄВ Дмитро Віталійович МОАп-181 Облік і аналіз доходів та витрат комунального підприємства
РУДНИК Анастасія Віталіївна МОАп-181 Облік, аналіз і контроль операційних витрат лісогосподарського підприємства
САЩЕНКО Катерина Миколаївна МОАп-181 Організація обліку, аналіз та аудит власного капіталу
СОЛДАТОВА Ірина Костянтинівна МОАп-181 Організація обліку, аналіз та аудит надходження і вибуття основних засобів
СУЩЕНКО Ольга Валентинівна МОАп-181 Формування облікової політики підприємства та її вплив на фінансові результати діяльності підприємства
ТІБЕЖ Сергій Володимирович МОАп-181 Організація обліку та аналіз наявності і руху виробничих запасів
ТОВКАЧ Владислав Валентинович МОАп-181 Облік і аудит доходів та витрат підприємства і оцінка ефективності його діяльності
ТРУБА Анна Вікторівна МОАп-181 Облік і аналіз в управлінні оборотними активами підприємства
ФІЛОН Ольга Миколаївна МОАп-181 Організація обліку, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці