Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Перелік науково-дослідних робіт та наукових послуг, які можуть бути запропоновані юридичним та фізичним особам на договірних умовах кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

(обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол №9 від 10.02.2020)

 1. Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обліку та аудиту на підприємстві
 2. Надання інформаційно-консультаційних послуг з фінансового та бізнес планування
 3. Моніторинг регуляторних актів Європейського Союзу в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
 4. Розробка діагностувальних методик статистичної обробки та прогнозування результатів соціально-економічних процесів
 5. Консультування щодо впровадження системи внутрішнього контролю на підприємстві
 6. Економіко-математичне моделювання та прогнозування показників діяльності підприємства
 7. Консультування щодо застосування норм (вимог) Податкового кодексу України в бухгалтерській практиці
 8. Розробка презентацій підприємствам та органам місцевого самоврядування та їх структурним підрозділам щодо стратегії соціально-економічного розвитку.
 9. Проведення на базі Навчально-тренінгового центру управління економікою та бізнесом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
 10. Проведення на базі Навчально-тренінгового центру управління економікою та бізнесом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту курсів з основ бухгалтерського обліку
 11. Надання консультативних послуг ФОП, щодо започаткування власного бізнесу.
 12. Інформаційно-консультаційні послуги щодо передачі звітності до уповноважених органів засобами телекомунікаційного зв'язку
 13. Консультаційні послуги щодо впровадження елементів системи організації бухгалтерського обліку із врахування специфіки діяльності суб'єкта господарювання (розробка Наказу про Облікову політику, графіку документо-обігу, посадових інструкцій, робочого плану рахунків)
 14. Гурток для учнів загальноосвітніх шкіл щодо податкової грамотності
 15. Надання консультаційних послуг по впровадженню та використанню програмних продуктів 1С-бухгалтерія
 16. Проведення консультацій щодо оцінки кредитоспроможності підприємств різних форм власності
 17. Надання консультаційних послуг щодо розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємств
 18. Проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку"
 19. Проведення тренінгів з академічної доброчесності та захисту прав інтелектуальної власності.