Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за перший семестр 2021-2022 навчального року