Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за перший семестр 2022-2023 навчального року

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за перший семестр 2021-2022 навчального року