Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"
Фундаментальність плюс відкритість до нових ідей — це девіз кафедри.

Кафедра поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою формує одночасно у здобувача і практичні вміння, які вимагаються на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість викладачів кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються.

На спеціальності читаються авторські курси досвідчених кандидатів і докторів економічних наук, які є авторами підручників і навчальних посібників з грифом МОН.

Залучається до викладання талановиті молоді випускники вузу, які розуміються на наймодерніших світових і українських тенденціях у галузі обліку і оподаткування.

Кафедра дає здобувачам не лише знання та вміння, а і готує їх до самостійного життя і роботи.