Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Науковий клуб здобувачів вищої освіти «Юні агенти змін» створено при кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту у 2019 р. (протокол № 1 від 03 грудня 2019 р.). Учасниками наукового клубу є здобувачі вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» різних курсів, керівник наукового клубу – к.е.н., доцент Гнедіна Катерина Володимирівна.

Учасники наукового клубу «Юні агенти змін» залучаються до проведення досліджень у сфері обліку, оподаткування, аналізу, аудиту та беруть участь у міжнародних наукового-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах з фаху, презентують результати досліджень з актуальних питань обліково-аналітичного забезпечення суб`єктів господарювання на засіданнях наукового клубу.

Протягом 2020 р. учасники наукового клубу «Юні агенти змін» взяли участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новітні технології сучасного суспільства», VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», ІХ Міжнародній науково-практична конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти». За результатами участі здобувачів вищої освіти у конференціях опубліковано тези доповідей.

Учасник наукового клубу, магістрант спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Вертійко А.А. під керівництвом к.е.н., доцента Гнедіної К.В. взяв участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, організованому Національним університетом «Львівська політехніка» спільно з Одеським національним політехнічним університетом, Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та Університетом «Артіфекс» (Румунія) і був нагороджений Дипломом фіналіста конкурсу. За результатами Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 051 "Економіка" у 2019-2020 навчальному році, проведеного на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Вертійко А.А. став переможцем та нагороджений Дипломом III cтупеня, підготовуваши наукову роботу під керівництвом к.е.н., доцента Гнедіної К.В.

Учасниця наукового клубу Грищенко Е.Н. стала переможцем конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA».

У лютому 2020 р. учасники наукового клубу «Юні агенти змін» взяли участь у I етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування».

У лютому-березні 2020 р. науковим клубом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту “Юні агенти змін” було організовано та проведено семінар-тренінг «Запобігання академічному плагіату», а також онлайн-естафета “Проти плагіату. За доброчесність!”, до якої долучились здобувачі вищої освіти різних спеціальностей. Учасники наукового клубу кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту "Юні агенти змін" взяли участь у онлайн-тренінгу "Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання: виклики та шляхи забезпечення" , організованому та проведеному керівником наукового клубу к.е.н., доцентом Гнедіною К.В.

У жовтні-грудні 2020 р. учасники наукового клубу кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту «Юні агенти змін» взяли участь у Всеукраїнському студентському конкурсі-2020 LoNG (Look of New Generation/ Погляд нового покоління), організованому Українською Асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київською Бізнес Школою, Академією праці, соціальних відносин і туризму.

Протягом серпня-жовтня 2020 р. здобувачі вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» взяли активну участь у міжнародному проєкті «Разом ми - Сила», у рамках якого створили власні екологічні блоги.