Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"
 • Дерій Жанна Володимирівна, завідувач кафедри

  Завідувач кафедри

 • Клименко Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри. Координація роботи з навчальним відділом. Відповідальна за підготовку (доопрацювання) ОПП (бакалаврів і магістрів спеціальності «Облік і оподаткування»). Профорієнтаційна робота

 • Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, к.е.н., доцент

  Заступник завідувача кафедри. Координація роботи з навчальним відділом. Відповідальна за підготовку (доопрацювання) ОПП (бакалаврів і магістрів спеціальності «Економіка») Організаційна робота, ліцензування та акредитація. Профорієнтаційна робота.

 • Акименко Олена Юріївна, д.е.н, професор

  Відповідальна за підтримку зв'язків зі стейкхолдерами, випускниками кафедри. Координація виховної роботи викладачів кафедри. Профорієнтаційна робота.

 • Хоменко Інна Олександрівна, д.е.н., професор

  Наукова робота, співголова студентського Start-up клубу YEP. Організація наукових конференцій, наукова робота студентів. Профорієнтаційна робота.

 • Сакун Олександра Сергіївна, д. е. н., доцент

  Відповідальна за організацію наукової роботи здобувачів вищої освіти (координація проведення наукових конференцій (круглих столів), ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування»). Координатор Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі». Профорієнтаційна робота.

 • Маргасова Вікторія Генадіївна, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи

 • Мініна Оксана Валеріївна, к.е.н., доцент

  Методична робота, ліцензування та акредитація, госпрозрахункова тематика. Профорієнтаційна робота

 • Перетятько Юлія Митрофанівна, к.е.н., доцент

  Відповідальна за комунікаційну політику. Відповідальна за моніторинг успішності здобувачів вищої освіти. Профорієнтаційна робота.

 • Гнедіна Катерина Володимирівна, к.е.н., доц.

  Керівник гуртка «Юні агенти змін». Міжнародна і грантова діяльність. Профорієнтаційна робота.

 • Сидоренко Олександр Олексійович, к.е.н., доцент

  Відповідальний за підготовку (доопрацювання) навчальних планів, ОПП (бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування»). Координатор Міжнародної науково-практичної конференції: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”. Профорієнтаційна робота.

 • Самко Олеся Олександрівна, к.е.н., доцент

  Підвищення кваліфікації співробітників, система дистанційного навчання MOODLE. Профорієнтаційна робота.

 • Гливенко Валентина Василівна, к.е.н., доцент

  Відповідальна за наукову роботу НПП кафедри. Контроль досягнення НПП у професійній діяльності за останні п’ять років (п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ). Відповідальний за підготовку (доопрацювання) навчальних планів, ОПП (магістрів спеціальності «Облік і оподаткування»). Профорієнтаційна робота

 • Лень Василь Степанович, почесний професор кафедри