Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту створена в 1993 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби в підготовці високопрофесійних фахівців, що володіють системою знань з теорії та практики бухгалтерського обліку та аудиту. На той час кафедра мала назву «Кафедра економетрії, обліку і аудиту» (ЕКОНА). Першим завідувачем кафедри був професор, доктор економічних наук Ткаченко І.С., який мав 27-ічний досвід науково-педагогічної роботи.

У різні роки керівництво кафедрою здійснювали кандидати економічних наук, доценти Пунь Д.Г., Іванов Л.П., доктор економічних наук, професор Шкарлет С.М., кандидат економічних наук, професор Лень .С., доктор економічних наук, професор Маргасова В.Г. У 2019 році завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту обрано кандидата фізико-математичних наук, доцента Юрченко М. Є.

Професорсько-викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту сформований з високопрофесійних фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи. Наразі на кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників, серед яких 2 доктора наук та 9 кандидатів наук.

В основу концепції діяльності кафедри покладено державні стандарти вищої освіти, положення Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», основні принципи інтеграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній простір, концепція виховання всебічно і гармонійно розвинених особистостей.

Завдяки високому професіоналізму, натхненній, творчій і наполегливій праці, педагогічній майстерності професорсько-викладацького складу на сьогодні кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону, здійснює підготовку конкурентоспроможних фахівців, які користуються беззаперечним авторитетом в державних, фінансових установах України, на підприємствах різних форм власності, в основі чого є їх ґрунтовна підготовка.

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту є випусковою з підготовки фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійними програмами «Облік і оподаткування» та «Фіскальне адміністрування та митна справа».

Випускники кафедри – висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, які здатні, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що сприяє ефективному функціонуванню підприємств, організацій і установ в умовах ринку.

Кафедра має успішний досвід співпраці з роботодавцями щодо проведення навчальних тренінгів, семінарів, проходження практики здобувачами вищої освіти та їх подальшого працевлаштування.

Так, кафедра співпрацює з місцевими органами влади та приватним бізнесом щодо участі у спільних проектах, обміну досвідом наукової та практичної діяльності, підвищення кваліфікації. Серед партнерів по співпраці можна назвати: Чернігівську міську раду, АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Альфа-Банк», ПАТ Акціонерний банк «Південний», КНП «Чернігівський міський стоматологічний центр» ЧМР, Навчально-методичний центр Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, Державне підприємство «171 Чернігівський ремонтний завод», Товариство «Нордпоїнт» та інші.

Розширюється співпраця кафедри з закордонними навчальними закладами у галузі навчання і досліджень, зокрема, Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини (Республіка Білорусь), Гомельським філіалом Міжнародного університету «МИТСО» (Республіка Білорусь), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь), Інститутом менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія), Університетом ім. Св. Клімента Орхідського (м. Прилеп, Республіка Македонія), Politechnika Lodzka (м. Лодзь, Польща), Uniwersytet Opolski (м. Ополе, Польща), Університет інформатики та мистецтв м. Лодзь (Польща), Університет м. Шяуляй (Литовська республіка), Сільськогосподарська академія університету імені Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська республіка). Серед закордонних партнерів кафедри компанія UAB «LITIMEKSA» (м. Шяуляй, Литовська республіка), компанія «Біобіс» (м. Нашік, Індія).

З 2019 року кафедра співпрацює з Чернігівським обласним центром комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій та членів їх родин, зокрема щодо надання освітніх послуг учасникам АТО та їх дітям.