Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

За будь яких обставин в країні завжди матимуть роботу ті, хто вміє вести бухгалтерський облік, аналізувати фінансово-економічну ситуацію та здійснювати контроль.

«Облік і оподаткування» – одна з найбільш актуальних професій в кожній державі, оскільки тисячі підприємств, установ та організацій прагнуть мати у своєму штаті фахового бухгалтера, який на практиці забезпечуватиме якісне прийняття фінансових, інвестиційних, податкових та інших управлінських рішень.

Кафедра економіки, обліку та оподаткування здійснює підготовку фахівців за галуззю знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” двома освітніми програмами “Облік і оподаткування” та “Фіскальне адміністрування та митна справа”. Підготовка здійснюється за двома освітніми рівнями – бакалавр та магістр.

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування ” забезпечує здобуття здобувачами вищої освіти глибоких теоретичних і практичних знань, умінь, навичок в сфері обліку, оподаткування, аналізу, контролю й аудиту; ефективне виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних ситуацій, прийняття управлінських рішень; розуміння механізму здійснення податкових правовідносин та розрахунків.

Освітньо-професійна програма “Фіскальне адміністрування та митна справа” забезпечує здобуття здобувачами вищої освіти глибоких теоретичних і практичних знань, умінь, навичок у сфері фіскального адміністрування та митної справи; розуміння механізму здійснення податкових та митних правовідносин і розрахунків, податкової та митної відповідальності; розуміння принципів оподаткування та митної політики; здобуття теоретичних, практичних умінь і навичок з митної експертизи товарів.

Випускники можуть працювати на підприємствах та установах:

 • на малих, середніх і великих підприємствах різних видів економічної діяльності;
 • на підприємствах з іноземними інвестиціями;
 • у державних фінансових органах (органах Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної аудиторської служби України, у фінансових управліннях місцевих органів влади), міністерствах і відомствах;
 • у Пенсійному фонді України та недержавних пенсійних фондах, державних фондах соціального страхування;
 • в аудиторських фірмах;
 • в банківських установах і страхових компаніях, інвестиційних фондах;
 • в правоохоронних органах (розслідування справ економічного характеру);
 • у вищих навчальних закладах.

Випускники можуть обіймати наступні посади:

 • бухгалтера, бухгалтера-аналітика, бухгалтера-ревізора, головного бухгалтера;
 • фінансового директора;
 • судово-бухгалтерського експерта;
 • аудитора;
 • аналітика з інвестицій та кредитування;
 • консультанта з податків і зборів;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • фінансового аналітика;
 • економіста зовнішньоекономічної діяльності;
 • фахівця Державного пенсійного фонду України, недержавних пенсійних фондів, державних соціальних фондів;
 • працівника Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної аудиторської служби України;
 • фахівця економічних департаментів (управлінь) місцевих органів влади та самоврядування;
 • облікового фахівця страхової компанії, банківської установи;
 • наукового співробітника (з аудиту, бухгалтерського обліку, управління підприємницькою діяльністю, управління банками та в секторі загальнодержавного управління)

Випускники кафедри економіки, обліку і оподаткування є висококваліфікованими фахівцями відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог, які здатні, використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що дає можливість забезпечити ефективність функціонування підприємств, організацій і установ в умовах ринку.