Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка» поширює принципи академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та залучає їх до участі у заходах, спрямованих на формування академічної культури та підвищення якості вищої освіти. Так, протягом 2019-2020 років кафедрою організовані та проведені такі заходи з основ академічної доброчесності за участі здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»: семінари-тренінги «Запобігання академічному плагіату», «Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості вищої освіти», онлайн-естафети «Навчайся доброчесно» та «Проти плагіату! За доброчесність», онлайн-тренінг «Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання: виклики та шляхи забезпечення».

Для здобувачів вищої освіти 1 року навчання різних спеціальностей викладається курс «Основи академічного письма», у рамках якого викладачі кафедри ознайомлюють їх з принципами академічної доброчесності, вимогами Закону України «Про освіту» щодо їх дотримання, видами та наслідками порушень академічної доброчесності і способами їх уникнення, а також з положеннями Кодексу академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка».

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту беруть участь у конференціях, майстер-класах, вебінарах, присвячених проблемам та напрямам забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, формуванню культури якості у закладах вищої освіти.