Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Вітаємо із захистом

Вітаємо із захистом

Кафедра обліку і аудиту вітає старшого викладача Волот О.І. із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

21 грудня 2012 р. на спеціалізованій вченій раді Чернігівського державного  технологічного університету відбувся захист дисертації на здобуття кандидата економічних наук  за спеціальностю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Волот Олени Ігорівни на тему "Інформаційне забезпечення та його вплив на ефективність управління підприємствами харчової промисловості регіону". Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Бутко Микола Петрович.

Вітаємо дисертанта і наукового керівника із захистом. Бажаємо творчої наснаги та подальших наукових досягнень.