Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Внутрішня акредитаційна експертиза за спеціальністю 051 "Економіка"

9 лютого 2024 року на кафедрі проводилася внутрішня акредитаційна експертиза за спеціальністю 051 "Економіка" освітньої програми "Економіка довкілля і природних ресурсів".

Члени експертної групи - Вербицька А.В., Селінний М.М. - провели робочі зустрічі з гарантом ОП Шадурою-Никипорець Н.Т., за здобувачами вищої освіти та з науково-педагогічними працівниками, які забезпечують викладання в рамках освітньої програми.