Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Участь у Міжнародному форуму освітян і роботодавців «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Участь у Міжнародному форуму освітян і роботодавців «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО:  ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

20-22 червня 2023 року к.е.н., доценти Ю.М. Перетятько та К.В. Гнедіна брали участь у Міжнародному форуму освітян і роботодавців «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» за проєктом Розвитку потенціалу вищої освіти програми Erasmus+ DEFEP «Дистанційна освіта майбутнього: кращі практики ЄС у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти і представників ринку праці».

Форум розпочався із пленарного засідання на якому були виступи:

1. Державна політика розвитку вищої освіти під впливом цифрових

Трансформацій - Ігор ТАРАНОВ, Генеральний директор Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України

2. Організація освітнього процесу в закладах фахової перед вищої та вищої

освіти в умовах воєнного стану – якість, безпека та ресурси - Оксана СІРИК, начальниця відділу організаційно-аналітичного супроводу заходів державного нагляду (контролю) департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України

3. Розгляд справ Національним агентством про порушення академічної

Доброчесності - Леонтій ШИПІЛОВ, керівник відділу супроводу разових рад та аналітики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

4. Impact of CERGE-EI educational projects on the quality of distance education in Central and Eastern Europe - Tony CLAUDINO, President and CEO, CERGE-EI Foundation

5. Маркетингове комунікаційне забезпечення дистанційної освіти в

Україні, ЄС і світі - Сергій КАСЯН, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», член правління Всеукраїнської громадської організації «Інноваційний університет»

 

Панельні дискусії включали наступну тематику: тенденції розвитку дистанційної освіти у ЗВО, трансформація вищої освіти: методики, технології та мотивація дистанційної освіти, неформальна цифрова освіта: кращі практики та інтеграція із ЗВО, міжнародні проєкти дистанційної освіти, корпоративна дистанційна освіта.