Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Ярмарка вибіркових дисциплін - 2023

Ярмарка вибіркових дисциплін - 2023

Упродовж 13-15 лютого 2023 року викладачами кафедри економіки, обліку і оподаткування проведений Ярмарок вибіркових дисциплін фахового спрямування для освітніх програм «Облік і оподаткування» та «Фіскальне адміністрування та митна справа». Захід відбувся в рамках реалізації здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії задля поглиблення професійних знань в межах обраної освітньої програми, розширення та поглиблення результатів навчання в рамках загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.

 

Викладачі кафедри презентували здобувачам вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 1-3 курсів вибіркові освітні компоненти фахової підготовки, ознайомили з метою та завданнями, очікуваними результатами  вивчення дисциплін, їх змістом та критеріями оцінювання.

Вперше здобувачі вищої освіти мали можливість обрати один з мейджорів (блоків вибіркових профільних навчальних дисциплін) в межах освітньої програми «Облік і оподаткування»: «Облік і оподаткування» або «Фіскальне адміністрування та митна справа», що сприятиме поглибленню професійної підготовки фахівців обліку і оподаткування та забезпечить формування вузькоспеціалізованих фахових компетентностей.