Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Співпраця з вузами

Співпраця з вузами

З метою розвитку науки і освіти між Чернігівським державним технологічним університетом та Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского

 

 підписаний Договір про співпрацю та Угоду про співпрацю між кафедрами бухгалтерського обліку.

В рамках дії Договору та Угоди будуть здійснюватися:

спільні освітні і науково-дослідні проекти і проводитися науково-методичні, науково-практичні конференції і семінари;

підготовка і публікація підручників, навчальних посібників та іншої науково-методичної літератури;

розробка і видання збірників  наукових і науково-методичних матеріалів (праць) та інших публікацій з урахуванням європейських стандартів;

обмін науковою інформацією, навчальною, методичною та іншою спеціальною літературою, а також електронними ресурсами;

обмін інформацією про проведення конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, форумів й інших заходів, що мають  взаємний інтерес;

обговорення методики і організації професійного навчання студентів;

взаємний обмін інформацією про нові надходження до бібліотек, надання можливості вільного доступу співробітників до бібліотечних фондів;

підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.