Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 051 «Економіка» освітнього ступеню «магістр»

Протягом 20-22 грудня 2022 року відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за ОПП «Облік і оподаткування» та спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної й заочної форм навчання

 

 

Засідання Екзаменаційної комісії із атестації магістрів обліку і оподаткування відбулося під головуванням кандидата економічних наук, доцента, головного бухгалтера ТОВ «ВІВАТ Трейдінг» Скосира Юрія Миколайовича, який високо оцінив результати наукових досліджень, представлені здобувачами вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у сфері обліку, аудиту, контролю, аналізу та оподаткування. Зокрема, дослідження молодих науковців присвячені розробці обліково-аналітичного забезпечення процедури ліквідації суб`єкта господарювання та управління виробничими запасами в недержавних медичних установах і сільськогосподарських підприємствах, організації обліку і аналізу бібліотечних фондів, фінансових результатів, розрахунків з дебіторами та з оплати праці, особливостям обліку в бюджетних установах тощо.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт усім здобувачам вищої освіти присвоєно кваліфікацію магістра обліку і оподаткування.

Голова Екзаменаційної комісії із атестації магістрів з економіки довкілля і природних ресурсів – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів ЧІІБіП ЗВО «Міжнародний Науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая» Семченко-Ковальчук Олена Борисівна, відмітила високий рівень наукових досліджень здобувачів освіти, спрямованих на вирішення еколого-економічних проблем функціонування суб'єктів господарювання різних видів економічної діяльності, розробку заходів із подолання еколого-економічних наслідків війни, подальшу імплементацію концепції сталого розвитку в Україні на основі досвіду країн ЄС тощо.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт усім здобувачам вищої освіти присвоєно кваліфікацію магістра з економіки довкілля і природних ресурсів.

Окрім, цього, за результатами успішного навчання в магістратурі та за активну наукову діяльність Екзаменаційні комісії прийняли рішення видати дипломи з відзнакою Брехуновій Дар`ї Олександрівні, Норець Дарині Олексіївні, Палєєвій Владиславі Русланівні, Предко Анжелі Юріївні, Шах Олені Іванівні, Веренко Надії Григорівни, а також Каштальяну Олексію Олександровича, якому рекомендовано вступ до аспірантури для продовження наукової діяльності.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом кваліфікаційних робіт, бажаємо професійних успіхів і нових звершень, сподіваємося на подальшу співпрацю з кафедрою економіки, обліку і оподаткування НУ «Чернігівська політехніка».