Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Участь в онлайн-вебінарі "Практичні аспекти автоматизації виконання та документування аудиту з точки зору малих практик"

Участь в онлайн-вебінарі "Практичні аспекти автоматизації виконання та документування аудиту з точки зору малих практик"

У червні 2022 р. к.е.н., доцент Гнедіна К.В. прийняла участь в онлайн-вебінарі "Практичні аспекти автоматизації виконання та документування аудиту з точки зору малих практик", організованому ПГО "Навчально-методичний центр Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України".

Під час вебінару спікери-практики, Сергій Поліщук, к.е.н., DipIFR, аудитор, голова комітету з практики аудиту ФПБАУ та Сергій Мінін, DipIFR, аудитор, член комітету з практики аудиту ФПБАУ, поділилися досвідом щодо раціоналізації виконання завдань з аудиту.  

Зокрема, було висвітлено такі питання, як: розгляд основних зауважень комітету якості АПУ в частині проведених перевірок 2021 р.; основна філософія, структура та середа виконання робочого файлу виконання завдання; розгляд робочого прикладу документації. Учасники вебінару мали можливість ознайомитися з процесом автоматизації формування аудиторської документації.

За результатами участі у заході к.е.н., доцент Гнедіна К.В. отримала Свідоцтво № 112-СС (видано 03.06.2022 р., м. Київ), що засвідчує участь в онлайн-вебінарі як короткостроковому заході безперервного професійного навчання (підвищення кваліфікації) в обсязі 3 акад. годин.