Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Результати роботи ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «ЮНІСТЬ НАУКИ – 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства».

Результати роботи ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «ЮНІСТЬ НАУКИ – 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства».

Упродовж 15-16 червня 2022 року відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «ЮНІСТЬ НАУКИ – 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства».

Відкриття конференції відбулося 15 червня пленарним засіданням. Із вітальним словом виступили:

- В.Г.  Маргасова, голова організаційного комітету, проректор з наукової роботи, д.е.н., професор;

- О.І. Гонта, заступник голови організаційного комітету, д.е.н., професор;

- О.В.  Попело, д.е.н, доцент, голова Ради молодих вчених.

16 червня відбулося засідання секції №3 “Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи” кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту під керівництвом М.Є. Юрченко, к. ф.-м. наук, доцента.

Обліково-аналітичні аспекти діяльності суб’єктів господарювання об’єднали майже 30 учасників конференції. Було зроблено 10 доповідей.

Слід відмітити, високий рівень підготовки доповідей, презентацій та актуальність обраних тем науково-дослідних тем.

Пишаємося, що учасниками конференції були не тільки здобувачі вищої освіти старших курсів, а і перші курси. Доповіді підготували також практикуючі бухгалтери з великим досвідом роботи.

Родзинкою Конференції став виступ к.е.н., доцента К.В. Гнедіної на тему: “Soft-skills фахівців у сфері обліку та оподаткування: виклики BANI-світу”. Катерина Володимирівна провела майстер-клас на виявлення сильних та слабких soft-skills у здобувачів та запропонувала перелік онлайн-курсів для розвитку soft skills від Osvitanova. Серед них: розвиток ораторського мистецтва, тайм-менеджмент, публічні виступи тощо. 

За результатами Конференції була відмічена  важливість введення теми “Вміння вести перемови” до дисципліни “Управлінський облік” та модулю “Облік в лісовому господарстві” до дисципліни “Облік за галузями економіки”.

Секційне засідання модерувала к.е.н., доцент Ю.М. Перетятько.