Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Академічна мобільність кафедри

Академічна мобільність кафедри

У рамках двостороннього договору між НУ «Чернігівська політехніка» та Сухумським державним університетом (Тбілісі, Грузія) від 23.03.2021 року щодо реалізації програми у формі дистанційної (віртуальної) академічної мобільності продовжується викладання курсу «Management Accounting» к.е.н., доцентом Гнедіною Катериною Володимирівною для здобувачів вищої освіти Сухумського державного університету.

Здобувачі вищої освіти спеціальності "Облік і оподаткування" (група ФАМ-181) також вивчають курс "Management Accounting", який викладається англійською мовою.