Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Співпраця з Психологічною службою НУ «Чернігівська політехніка»

Співпраця з Психологічною службою НУ «Чернігівська політехніка»

21 лютого 2022 року Психологічною службою Національного університету «Чернігівська політехніка» проведена лекція-тренінг для викладачів кафедри бухгалтерського обліку оподаткування та аудиту і здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» щодо формування стресостійкості учасників освітнього процесу, збереження їх психологічного здоров'я в сучасних умовах.

Обговорили питання, пов'язані з тим, яким чином пережити емоційне, інтелектуальне, вольове навантаження, визначилися зі способами емоційного саморегулювання, методами фізичного та емоційного керування стресом, підвищення стресостійкості.

Опанування основних способів подолання стресу та тривожності дозволить здобувачам вищої освіти сформувати soft skills, якісно виконувати освітню програму у процесі опрацювання великих обсягів інформаційних потоків, при виконанні індивідуальних завдань, складанні заліків та екзаменів, у позанавчальній сфері.

Окрім цього, запланували організацію тренінгів для здобувачів вищої освіти: «Крок до самореалізації», «Емоційна саморегуляція: як керувати своїми емоціями у повсякденному житті», «Таємниці мого «Я»,  тренінг розвитку лідерських якостей та ін.

Щиро дякуємо Філіпович Вікторії Миколаївні, кандидату психологічних наук, доценту кафедри креативних індустрій та соціальних інновацій за корисну інформацію та сподіваємося на подальшу співпрацю.