Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

На допомогу бухгалтеру - нові видання

На допомогу бухгалтеру - нові видання

Вийшов з друку навчальний посібник “Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика” за редакцією професора В.С. Леня.

 

У начальному посібнику викладено основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Весь матеріал у навчальному посібнику викладено із врахуванням змін нормативно-правових актів станом на 2012 рік.

Книга включає 17 тем від теоретичних основ бухгалтерського обліку до складання фінансової звітності. У кожній темі наведено завершені числові приклади кореспонденції рахунків, контрольні запитання та завдання, тести та задачі.

Навчальний посібник буде корисним не тільки для студентів спеціальності “Облік і аудит”, а і для бухгалтерів-практиків, керівників підприємств, менеджерів усіх рівнів управління та викладачів закладів освіти.