Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеню «магістр»

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеню «магістр»

Протягом 21-23 грудня 2021 року відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної й заочної форм навчання за ОП «Облік і оподаткування» та ОП «Фіскальне адміністрування та митна справа».

 

Засідання Екзаменаційної комісії відбувалося під головуванням кандидата економічних наук, начальниці Першого міського відділення АТ «Райффайзен Банк» у м. Чернігові Тунік Марини Володимирівни.

На захисті розглядалися результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти, присвячені актуальним питанням обліку, аудиту, контролю, аналізу та оподаткуванню, зокрема: обліку та аналізу природоохоронних витрат підприємства; обліково-аналітичному забезпеченню публічних закупівель бюджетних установ; організації бухгалтерського обліку з використанням автоматизованої системи SAP ERP; організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість; організації обліку, аналізу та оподаткування розрахунків з оплати праці; організації та проведенню внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в Чернігівській ОДА та ін.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт усім здобувачам вищої освіти присвоєно кваліфікацію магістра обліку і оподаткування, а також за результатами успішного навчання і наукової роботи рекомендовано видати дипломи з відзнакою Гармаш Олені, Пономаренко Владиславі, Синельник Катерині та Шелест Анастасії.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом кваліфікаційних робіт, бажаємо професійних успіхів і сподіваємося на подальшу співпрацю з кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка» в якості стейкґолдерів.