Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Методичний семінар з питань забезпечення якості реалізації освітньої програми «Облік і оподаткування»

Методичний семінар з питань забезпечення якості реалізації освітньої програми «Облік і оподаткування»

28 грудня 2021 року відбувся методичний семінар за участю викладачів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, а також здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» усіх форм навчання Національного університету «Чернігівська політехніка».

 

Під час зустрічі обговорили:

  • особливості реалізації ОП «Облік і оподаткування» в НУ «Чернігівська політехніка» та можливість здобувачів вищої освіти брати участь в її вдосконаленні;
  • порядок реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти, зокрема нагадали процедуру обрання вибіркових освітніх компонентів;
  • важливість дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі та в науковій роботі здобувачів вищої освіти та викладачів;
  • процедуру перевірки індивідуальних завдань і кваліфікаційних робіт на наявність плагіату.

Модераторами методичного семінару виступили гарант освітньої програми «Облік і оподаткування» доктор економічних наук, професор Гоголь Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент  Клименко Тетяна Вікторівна та кандидат економічних наук, доцент  Гнедіна Катерина Володимирівна.