Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Огляд навчального посібника "Організація бухгалтерського обліку" 2021 року видання

Огляд навчального посібника "Організація бухгалтерського обліку" 2021 року видання

Вийшов друком навчальний посібник “Організація бухгалтерського обліку” авторського колективу під загальною редакцією Василя Степановича Леня.

У навчальному посібнику на системній основі, у відповідності з типовим навчальним планом, викладені питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах усіх форм власності. До кожної теми посібника включені питання для самопідготовки і самоконтролю та тести, що дозволяє їх використовувати в учбовому процесі для набуття практичних навичок, поточного і завершального (у тому числі тестового) контролю знань здобувачів вищої освіти.

Розраховано насамперед на студентів галузі знань 07 ―Управління та адміністрування‖ спеціальності 071 ―Облік та оподаткування‖ рівня підготовки бакалавр та магістр, а також здобувачів інших економічних спеціальностей, які вивчають дисципліну ― Організація бухгалтерського обліку.

Корисним буде навчальний посібник також викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів управління підприємством.

Детальний зміст наведено на фото.

Для співпраці звертайтеся за телефоном тел. (0462) 665-162  або пишіть на електронну адресу  kafoa_dtu@ukr.net