Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Запрошуємо до участі в міжнародній конференції з обліку, оподаткування, аналізу та аудиту

Запрошуємо до участі в міжнародній конференції з обліку, оподаткування, аналізу та аудиту

Шановні науковці, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, фахівці-практики, підприємці та здобувачі вищої освіти, запрошуємо вас до участі у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (заочна форма).

Конференція буде працювати за такими напрямами:

1.     Національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності.

2.     Обліково-аналітичне забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях.

3.     Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку.

4.     Міжнародний і національний досвід організації, функціонування та розвитку аудиту.

5.     Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки  підприємства.

6.     Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.

7.     Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

8.     Статистика та економіко-математичні методи і моделі в економіці.

9.     Якість вищої освіти: сучасність та майбутнє.

 

До 15 листопада 2021 р. – прийом реєстраційних карток та матеріалів для участі  в конференції.  26-27 листопада 2021 р. – проведення конференції.

Подробиці у прикріпленому листі