Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща - Україна)

Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща - Україна)

К.е.н., доц. О.Ю. Акименко протягом періоду 24.04.- 30.05.21 р. брала участь у Міжнародному стажуванні «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: досвід європейських країн» для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща – Україна), організованому Фундацією «Зустріч» (Польща), Центром розвитку кар’єри ГО «Соборність» (Україна), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна).

Протягом строку підвищення кваліфікації було опановано програму стажування, яка складалася з базової частини (90 год. - навчальні модулі, лекції, семінари, тренінги, тести та завдання, однакові для всіх учасників стажування) та індивідуальної частину (90 год. - навчальні модулі, завдання, тести, розробка та захист проєкту в складі команди).

Глобальною метою, розробленого командою однодумців проєкту «Dual Education in HEI: Directions of the European Experience Implementation», є покращення якості освітніх послуг в Україні шляхом практикоорієнтованості (дуальна освіта) навчання здобувачів вищої освіти, що підвищить їх зайнятість та конкурентоспроможність на ринку праці.