Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція молодих учених ««Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі».

Кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ННІ економіки НУ «Чернігівська політехніка» в рамках проведення “Дня науки” 14 травня було проведено І Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію молодих учених ««Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі».

У конференції брали участь представники таких вищих навчальних закладів України, як Сумський державний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Луцький національний технічний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана та багатьох інших. Доповіді молодих учених були присвячені проблемам якості освіти, цілям сталого розвитку та його соціально-економічному виміру, стратегічним орієнтирам розвитку економіки України для подолання наслідків пандемії covid-19, наслідкам цифровізації, проблемам сталого водокористування, захисту економічної інформації, стратегічним орієнтирам розвитку галузей промисловості в контексті сталого розвитку, проблемам сталого землекористування, організації інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку, аспектам удосконалення управлінського обліку. Загалом до конференції долучилось більше 80 учасників.