Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

День Відкритих Дверей

День Відкритих Дверей

4 грудня 2011 року в Чернігівському державному технологічному університеті відбувся День відкритих дверей,

 

де адміністрація університету та викладачі вперше зустрілися зі своїми майбутніми студентами.

Кожна кафедра презентувала свою спеціальність та досягнення студентів і викладачів.

Кафедра обліку і аудиту економічного факультету є однією із провідних кафедр вузу та пропонує такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр – за галуззю знань 0305 ”Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.030509 ”Облік і аудит” – ліцензійний обсяг:   на денну форму навчання 90 осіб з терміном навчання 4 роки та заочну форму    50 осіб з терміном навчання 5 років;

Спеціаліст -  за галуззю знань 0305 ”Економіка і підприємництво” за спеціальністю 7.03050901 ”Облік і аудит” – ліцензійний обсяг:   на денну форму навчання 90 осіб з терміном навчання 1 рік та заочну форму    60 осіб з терміном навчання 1 рік;

Магістр – за спеціальністю 8.03050901 ”Облік і аудит” 30 місць денної форми навчання

 ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 

1. заяву на ім'я ректора (за єдиною формою);

2. документ про повну загальну середню освіту (оригінал або копію, завірену в установленому порядку);

3. медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

4. сертифікат Центру незалежного оцінювання якості знань;

5. шість фотокарток 3х4;

6. паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії), документи, що дають право на пільги, пред'являються особисто;

7. копію ідентифікаційного номера

СЕРТИФІКАТИ ПРИ ВСТУПІ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОБЛІК І АУДИТ:

1. Українська мова та література   (непрофільний предмет) - мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом         -  124

2. Математика           (профільний) - мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом  -  140

3. Історія України або Географія    (непрофільний) - Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом  - 124

За додатковою інформацією та можливими змінами звертайтесь в приймальну комісію за телефоном 95-21-14

МИ ЧИКАЄМО НА ВАС НАШІ СТУДЕНТИ

 

День Відкритих Дверей