Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Попередній захист кваліфікаційних робіт

Попередній захист кваліфікаційних робіт

05.12.2020 року було проведено попередній захист кваліфікаційних робіт за освітньою програмою “Облік і оподаткування” та “Фіскальне адміністрування та митна справа”.

Здобувачі вищої освіти показали високий рівень фахових знань та були рекомендовані до захисту.