Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Круглий стіл на тему «Новий погляд на підготовку фахівців з обліку і оподаткування: світовий досвід та практика в Україні»

2 листопада 2020 р. кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка» провела круглий стіл на тему «Новий погляд на підготовку фахівців з обліку і оподаткування: світовий досвід та практика в Україні».

В роботі круглого столу взяли участь більше 70 учасників, серед яких були викладачі провідних закладів вищої освіти, роботодавці та здобувачі вищої освіти України та країн Європейського Союзу, а саме: д.е.н., проф. Краєвський В.М., д.е.н., проф. Коваленко Ю.М., д.е.н., проф. Швабій К.І., к.е.н., доц. Мазіна О.І., к.е.н., доц. Занько Б.М., к.е.н., доц. Артемьєва О.О., к.е.н., доц. Скорик М.О. (УДФСУ, м. Ірпінь); к.е.н., доц. Верига Ю.А. (НУ «Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка»); д.е.н., проф. Назаренко І.М. (Сумський державний університет); д.е.н., проф. Чижевська Л.В. (НУ «Житомирська політехніка»); д.е.н., проф. Бондар М.І., д.е.н., проф. Шигун М.М., д.е.н., доц. Озеран А.В., к.е.н., доц. Сташенко Ю.В., к.е.н., доц. Ходзицька В.В., к.е.н., доц. Кругла М.М.  (КНЕУ ім. В. Гетьмана); д.е.н., проф. Петришин Л.П. (Львівський національний університет ім. І. Франка); д.е.н., проф. Гоголь Т.А., к.ф.-м.н., доц. Юрченко М.Є., к.е.н., доц. Сизоненко О.В., к.е.н, доц. Клименко Т.В., к.е.н., доц. Перетятько Ю.М., к.е.н., доц. Акименко О.Ю., к.е.н., доц. Гнедіна К.В., д.е.н., доц. Сакун О.С., к.е.н., доц. Сидоренко О.О., к.е.н., доц. Волот О.І., к.е.н., проф. Ремньова Л.М., к.е.н., доц. Пономаренко С.І. (НУ «Чернігівська політехніка»); Ева Грусайте (Університет м. Шяуляй, Литва); Ричардас Монкевичус (директор UAB «Litimeksa», Литва); Шуба О.М. (заступник начальника ГУ ДПС в Чернігівській області); к.е.н. Тунік М.В. (начальник першого міського відділення «Райффайзен Банк Аваль», м. Чернігів); к.е.н., доц. Онищенко В.П. (консультант, бухгалтер-експерт, цифрового видавництва MCFR, м. Київ) та інші.

Під час заходу учасники активно обговорювали питання організації освітнього процесу, форм і методів викладання та оцінювання результатів навчання, формування практичних знань і навичок у здобувачів вищої освіти під час навчання у ЗВО України, а також можливості адаптації досвіду реалізації найкращих бакалаврських програм Великобританії та США у вітчизняних реаліях.

Цікаві дискусії відбулися під час обговорення питань впровадження в освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти інструментарію аналітичного мислення, мотивації їх до критичного оцінювання подій і ситуацій, висловлення власної точки зору, дотримання принципів академічної доброчесності.

Представники ЗВО та роботодавці поділилися досвідом впровадження дуальної системи освіти при підготовці фахівців обліку і оподаткування як необхідної форми соціального партнерства роботодавців і закладів вищої освіти.

За результатами круглого столу учасники зауважили на важливості впровадження в освітній процес інноваційних програмних і освітніх технологій, а також проведення відкритих занять для науково-педагогічних працівників ЗВО з метою обміну сучасним досвідом взаємодії з аудиторією, організації освітньої діяльності на компетентнісних засадах.

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту висловлює подяку всім учасникам круглого столу і сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Презентація (PDF)