Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Консультація щодо кваліфікаційної роботи

Консультація щодо кваліфікаційної роботи

28.10 2020 року відбулася консультація в режимі Zoom-конференції для здобувачів вищої освіти ступеню магістр, щодо захисту кваліфікаційних робіт. До зустрічі приєдналася голова державної екзаменаційної комісії М.В. Тунік , к.е.н., начальниця першого міського відділення Райффайзен банк Аваль, викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти.

Були обговорені питання щодо дати захисту, написання автореферату та визначено перелік документів, які здобувачі мають надати перед днем захисту.