Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Запрошуємо до участі в щорічній конференції

Щоро запрошуємо брати участь в VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», яка відбудеться 27 листопада 2020 року. Термін подачі матеріалів - до 12 листопада 2020 року. Кожній публікації буде присвоєно DOI

Національний університет "Чернігівська політехніка", Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія), Лодзький технічний університет (Польща), Університет Витовта Великого  (Литовська республіка), UAB "Litimeksa" (Литовська республіка), S K Biobiz Pvt Ltd, Nashik, India (Індія), кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, запрошує Вас прийняти участь у
 
VІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»,
яка відбудеться 27 листопада 2020 року.

Термін подачі матеріалів - до 12 листопада 2020 року.
Вартість публікації 250 грн.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Національний та міжнародний досвід і напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності.
2. Обліково-аналітичне забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях.
3. Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку.
4. Міжнародний і національний досвід організації, функціонування та розвитку аудиту.
5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки  підприємства.
6. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.
7. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.
8. Статистика та економіко-математичні методи і моделі в економіці.
9. Якість вищої освіти: сучасність та майбутнє.

Збірник тез доповідей матеріалів конференції та сертифікат учасника у друкованому вигляді буде розісланий на вказану у реєстраційній картці поштову адресу для листування.
У зв’язку з тим, що кожній публікації буде присвоєно DOI, відповідно авторам бажано в кінці тези написати коротку анотацію на 3-5 рядків. Всі матеріали будуть розміщені на сайті Національного університету "Чернігівська політехніка".

Більш детально інформація наведена  у прикріпленому файлі.
Будемо щиро вдячні за розповсюдження цієї інформації серед ваших колег, аспірантів та здобувачів вищої освіти, а також, за можливості,  розміщення інформаційного листа конференції на сайтах кафедри, факультету, Вузу тощо.


Координатор конференції
к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту НУ «Чернігівська політехніка»
Сидоренко Олександр Олексійович
097 440-75-53

Conference Chernihiv 2020 UA
Conference Chernihiv 2020 RU
Conference Chernihiv 2020 EN