Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Результати 2019-2020 навчального року

Завдяки високому професіоналізму, натхненній, творчій і наполегливій праці, педагогічній майстерності її професорсько-викладацького складу на сьогодні кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону.

Одним з основних досягнень колективу кафедри у минулому році слід виділити налагодження наукових зв’язків  з  місцевими органами влади та приватним бізнесом щодо участі у спільних проектах, обміну досвідом наукової та практичної діяльності, підвищення кваліфікації, проходження практики. Кафедра плідно співпрацювала з Чернігівською міською радою, комунальним підприємствами «Паркування та ринок», Чернігівським міським стоматологічним центром, Навчально-методичним центром Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, Державним підприємством «171 Чернігівський ремонтний завод», Товариством «Нордпоїнт».  Відбулося укладання Договорів про співробітництво між  кафедрою та Головним управлінням Державної податкової служби в Чернігівській області,  банком «Південний», Чернігівською компанією «Грандвіс», МетЛайф та ін.

              У минулому році кафедра співпрацювала з європейськими університетами та зарубіжними партнерами: Університетом м. Шяуляй (Литовська республіка), Університетом інформатики та мистецтв м. Лодзь (Польща), Сільськогосподарською академією університету імені Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська республіка), компанією UAB “LITIMEKSA” (м. Шяуляй, Литовська республіка), компанією «Біобіс» (м. Нашік, Індія).

Викладачі кафедри брали участь у тренінгах, зокрема Української школи урядування Національного Агентства України з питань державної служби,  в реалізації проектів Європейської дослідницької асоціації «OIKONOMOS», яка об’єднує провідні університети Литви, Білорусії, Польщі та Латвії, провели щорічну міжнародну конференцію “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”, учасниками якої стали більше ніж 140 дослідників з 40 вищих навчальний закладів всієї України, долучилися до Міжнародного проекту Empowerment Advocacy Programme for young journalists “New Media”,  провели два тренінги для підвищення екологічної свідомості.

Викладачі кафедри випустили навчальний посібник “Організація обліку: практикум”, опублікували більше 10 наукових праці, які індексуються наукометричною базою Web of Science, брали участь у багатьох наукових конференція,  зокрема, у м. Хмельницький, Одеса, Чернігів, м. Шяуляй (Литовська республіка), були спікерами Workshop у місті Каунас (Литовська республіка).      

При кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту у 2019 р. створено Навчально-тренінговий  центр  управління економікою та бізнесом, на базі якого в червні 2020 проводилися  курси підвищення кваліфікації викладачів за програмою Інноваційні технології навчання: методи та практики.

При кафедрі у 2019 р. створено  наукове товариство «Юні агенти змін», на засіданнях якого здобувачі презентують результати досліджень з актуальних питань обліково-аналітичного забезпечення суб`єктів господарювання.

З 2019 року кафедра співпрацює з Чернігівським обласним центром комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій та членів їх родин, зокрема щодо надання освітніх послуг учасникам АТО та їх дітям.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» брали  активну участь у науковій діяльності, зокрема в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт, олімпіадах з фаху.  Ми пишаємося нашими ЗВО Ельвірою Грищенко (переможець конкурсу «Завтра.UA», Артемом Вертійко (Диплом 3-го ступеня за результатами Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, фіналіст Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, організованому Національним університетом «Львівська політехніка»).

Кафедра  успішно  співпрацювала з роботодавцями щодо проведення навчальних тренінгів, семінарів, проходження практики здобувачами вищої освіти та їх подальшого працевлаштування. Відмітимо, що головами Екзаменаційних комісії з атестації магістрів і бакалаврів є провідні фахівці в галузі управління та адміністрування Тунік Марина Володимирівна – начальник першого міського відділення «Райффайзен Банк Аваль», кандидат економічних наук, та  заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області Шуба Олег Маркович, які в  2019 -20  р. провели   для здобувачів вищої освіти ряд практичних тренінгів.   У цьому навчальному році 10 здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування та митна справа» успішно пройшли переддипломну практику на Чернігівській митниці та відмінно захистили кваліфікаційні роботи, присвячені розвитку митної служби України.

Кафедра постійно працювала і над поліпшенням виховної роботи зі студентською молоддю. Уже традиційними для кафедри стали посвячення першокурсників в «студентів», організація цікавих зустрічей, поїздок, тренінгів, семінарів, залучення здобувачів вищої освіти до участі в соціальних і екологічних проектах.

В умовах карантину викладачі кафедри працювали під девізом «Зберігаючи дистанцію, МИ РАЗОМ", та організували  якісне дистанційне навчання ЗВО,  продовжували займатися науково-методичною та науковою роботою, проводили «День відкритих дверей» в режимі on-line, кураторські години, конкурси та виставки студентських творчих робіт в соціальних мережах Facebook та Instagram.

Дякуємо керівництву університету за підтримку та допомогу в реалізації наших ідей, нашим здобувачам вищої освіти, які натхненно та із задоволенням брали участь у тренінгах, майстер-класах та науковій роботі.

Попереду ще багато планів та ідей, які ми обов’язково реалізуємо в наступному році.