Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

"Юні агенти змін" змінюють світ науки

"Юні агенти змін" змінюють світ науки

Учасники наукового клубу здобувачів вищої освіти «Юні агенти змін», створеного при кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, залучаються до проведення досліджень у сфері обліку, оподаткування, аналізу, аудиту та беруть участь у міжнародних наукового-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах з фаху.

 

Зокрема, здобувачі вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» взяли участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2020:  соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»,  Всеукраїнській науково-практичній конференції "Новітні технології сучасного суспільства". За результатами участі у конференціях опубліковано тези доповідей.

Магістрант спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Вертійко А.А. взяв участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, організованому Національним університетом «Львівська політехніка» спільно з Одеським національним політехнічним університетом, Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та Університетом «Артіфекс» (Румунія) і був нагороджений Дипломом фіналіста конкурсу.

За результатами Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 051 "Економіка" у 2019-2020 навчальному році, проведеного на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Вертійко А.А. став переможцем та нагороджений Дипломом III cтупеня.

У лютому 2020 р.  учасники наукового клубу «Юні агенти змін» взяли участь у I етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Науковим клубом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту “Юні агенти змін” було організовано та проведено семінар-тренінг «Запобігання академічному плагіату», а також онлайн-естафета “Проти плагіату. За доброчесність!”, до якої долучились здобувачі вищої освіти різних спеціальностей.