Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Курси підвищення кваліфікації, які проходять на базі кафедри

Метою підвищення кваліфікації та стажування працівників Університету є оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань, а також вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах своєї компетенції.

Курси підвищення кваліфікації сприяють оновленню і поглибленню знань слухачів з філософії освіти, тенденцій і шляхів її модернізації на сучасному етапі. Запропонована програма  підвищення кваліфікації викладачів "Інноваційні технології навчання: методи та практики"  - один з варіантів підвищення кваліфікації для професорсько-викладацького складу університету, яка спрямована на розвиток компетенцій в галузі сучасних освітніх технологій і дозволяє  підняти їх на більш високий творчий рівень. Курс «Інноваційні технології навчання: методи та практики» розроблявся в умовах нових вимог до освітніх програм, вдосконалення нормативно-правового забезпечення системи освіти і Закону України «Про вищу освіту».

Курси проводяться на базі  Навчально-тренінгового  центру  управління економікою та бізнесом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного  університету «Чернігівська політехніка»  з  22.06. 2020 по 26.06.2020