Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Набір студентів на базі молодшого спеціаліста

Набір студентів на базі молодшого спеціаліста

Чернігівський державний технологічний університет оголошує набір на другий курс денної форми навчання та третій курс заочної форми навчання

 

осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Форма вступної компанії - тестування.