Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Результати V Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем”

Результати V Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем”

20-22 травня 2015 року на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу була проведена V Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем”.

Участь у конференції взяли науковці як з України, так і з-за кордону (Польщі, Німеччини, Канади, Казахстану). Співорганізаторами заходу виступили Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка та Чернігівський національний технологічний університет.

Відкриття конференції розпочалось вітальними словами ректора університету, академіка НАН України Євстахія Крижанівського, директора департаменту економіки Івано-Франківської ОДА Володимира Поповича, директора інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ, професора Ліліани Гораль, професора Чернігівського державного технологічного університету Миколи Бутка, доцента Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Віти Ржепішевської, завідувача відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. Долішнього» НАНУ Світлани Шульц, завідувача ЦРП «Бізнес-Інкубатор» ІнЕУ ІФНТУНГ Уляни Бережницької та завідувача Лабораторії інноваційних досліджень в економіці Ірини Проданової.

До початку конференції учасникам було надано підготовлену збірку матеріалів тез та доповідей і програму конференції. Учасникам конференції вручено сертифікати учасників V Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем”.

Загалом у роботі конференції прийняли участь 35 докторів наук, 150 кандидатів наук із 45 вищих навчальних закладів України та іноземних держав. Кількість та склад учасників засвідчує про добрі наукові традиції, сталі творчі контакти, які склалися між багатьма університетами України, структурами НАК «Нафтогаз України», органами державної і регіональної влади, європейськими партнерами і представниками бізнесу.

Чернігівський національний технологічний університет представляла група науковців, серед яких Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, дійсний член Інженерної академії й Академії економічних наук України, завідуючий кафедрою менеджменту інноваційної діяльності та державного управління; Поленкова Марина Володимирівна, к.е.н., ст.викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки; Соломаха Ірина Володимирівна, к.е.н. доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності. Від кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету в конференції прийняли участь к.е.н., доцент Волот Олена Ігорівна, ст. викладач Ніпорко Наталія Іванівна. Кафедру правового регулювання економіки представила ст. викладач Пономаренко Олена Володимирівна.

Опісля офіційного відкриття учасники конференції відправились на екскурсію університетом та геологічним музеєм ІФНТУНГ.

21-22 травня 2015 року робота конференції продовжилась у м. Яремче у формі пленарного та секційних засідань в дусі дискусій з великим зацікавленням як досвідчених вчених, так і молодих перспективних науковців. 

На конференції були представлені різні напрямки дослідження, серед яких:

1)      розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в галузевих і регіональних суспільних системах;

2)      взаємодія та координація у системі “розвиток галузі — розвиток регіону”;

3)      підвищення конкурентоспроможності регіонів: проблеми та шляхи вирішення;

4)      міжнародна співпраця та інтеграція у сфері управління розвитком суспільних систем та територій;

5)      актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення;

6)      фінансові аспекти розвитку галузевих і регіональних систем;

7)      стратегія і тактика державного управління та місцевого самоврядування у контексті євроінтеграції;

8)      економіко-екологічні орієнтири розвитку галузевих і регіональних суспільних систем;

9)      економіко-математичні методи та інформаційні технології моделювання ресурсного потенціалу галузевих та регіональних суспільних систем. 

Значення й унікальність конференції полягає в тому, що запропоновані до обговорення наукові розробки, дозволяють запропонувати шляхи вирішення основних проблем стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем, взаємодії та координації у системі «розвиток галузі – розвиток регіону».

Представники Чернігівського національного технологічного університету висловлюють щиру подяку організаційному комітету V Міжнародної науково-практичної конференція “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем” за надану можливість участі у конференції, обміну результатами наукових досліджень, розширення наукових контактів та набуття досвіду