Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Вітаємо проф. Маргасову В.Г. із успішним захистом докторської дисертації

Вітаємо проф. Маргасову В.Г. із успішним захистом докторської дисертації

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту щиро вітає професора Маргасову Вікторію Геннадіївну із успішним захистом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук.

30 квітня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант доктор економічних наук, професор кафедри фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України - Онишко Світлана Василівна.

Щиро вітаємо та бажаємо творчої наснаги та подальших наукових досягнень.