Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Круглий стіл "Гармонізація системи державної статистики України з міжнародними стандартами та нормами ЄС"

Круглий стіл "Гармонізація системи державної статистики України з міжнародними стандартами та нормами ЄС"

У вівторок 21.04.2015 р., 1115-1235 год. в ауд. 333 корпусу І Чернігівського національного технологічного університету у рамках плану заходів декади Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ відбулась робоча зустріч студентів і магістрантів, підготовка яких ведеться за напрямами (спеціальностями) галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», з представниками Головного управління статистики у Чернігівській області – заступником начальника Головного управління Тетяною Володимирівною Козар та заступником начальника управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та забезпечення доступу до публічної інформації Оленою Михайлівною Радченко.

Тема зустрічі – «Гармонізація системи державної статистики України з міжнародними стандартами та нормами ЄС». Куратором проведеної зустрічі була к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Надія Леонідівна Ющенко.

Основна увага у ході роботи приділялась проблемам забезпечення балансу між рівнем задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації, що передбачає застосування у процесі поширення такої інформації новітніх інформаційних технологій, та рівнем оптимізації процесу статистичного виробництва, що здійснюється шляхом раціоналізації вибору джерел для складення статистичної інформації з наданням переваги адміністративним даним, організації взаємообміну даними між державними органами замість дублювання інформаційних потоків, а також шляхом впровадження вибіркових методів статистичних опитувань замість суцільних спостережень.

У ході зустрічі до студентів і магістрантів були доведені ті аспекти роботи Державної служби статистики України, що можуть бути для них корисними у саморозвитку, навчальному процесі, при виконанні курсових, випускних кваліфікаційних робіт, у наукових починаннях, при працевлаштуванні й ін. Зокрема, розглядалися принципи діяльності органів державної статистики України; питання організації і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, економічною ситуацією в Україні та її регіонах; процеси статистичного виробництва; приділялась увага розробленню, вдосконаленню та впровадженню статистичної методології; розвитку статистичної інфраструктури; взаємодії з користувачами статистичної інформації та респондентами; сучасному стану впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики; поданню електронної звітності; створенню ІСОСД; запровадженню у практику діяльності органів державної статистики міжнародних та європейських стандартів.

У сьогоднішньому суспільстві, що базується на знаннях та інформації, молодь відіграє значну роль у формуванні майбутнього. Тому долучення до даного заходу стало інформативно насиченим і практично значущим для всіх учасників.

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ – ініціатор зустрічі – висловлює подяку начальнику Головного управління статистики у Чернігівській області  Ашихміній Діні Іванівні та усім учасникам зустрічі за співпрацю.