Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"
Результати 2019-2020 навчального року

Результати 2019-2020 навчального року

01.07.2020 12:29

Завдяки високому професіоналізму, натхненній, творчій і наполегливій праці, педагогічній майстерності її професорсько-викладацького складу на сьогодні кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону.

"Юні агенти змін" змінюють світ науки

"Юні агенти змін" змінюють світ науки

27.06.2020 13:57

Учасники наукового клубу здобувачів вищої освіти «Юні агенти змін», створеного при кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, залучаються до проведення досліджень у сфері обліку, оподаткування, аналізу, аудиту та беруть участь у міжнародних наукового-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах з фаху.

Курси підвищення кваліфікації, які проходять на базі кафедри

Курси підвищення кваліфікації, які проходять на базі кафедри

23.06.2020 17:03

Метою підвищення кваліфікації та стажування працівників Університету є оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань, а також вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах своєї компетенції.

Фіналісти у міжнародному конкурсі наукових робіт

Фіналісти у міжнародному конкурсі наукових робіт

17.06.2020 16:35

Магістрант спеціальності 071 "Облік і оподатквання" Вертійко Артем взяв участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, організованому Національним університетом «Львівська політехніка» спільно з Одеським національним політехнічним університетом, Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та Університетом «Артіфекс» (Румунія).

Перемога у конкурсі наукових робіт серед здобувачів

Перемога у конкурсі наукових робіт серед здобувачів

17.06.2020 16:33

За результатами Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 051 "Економіка" у 2019-2020 навчальному році, проведеного на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, магістрант спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Вертійко Артем Андрійович (гр. МОАп-191) став переможцем та нагороджений Дипломом III cтупеня.

Перемога у конкурсі «Завтра.UA»

Перемога у конкурсі «Завтра.UA»

04.06.2020 19:43

Сто студентів стали переможцями конкурсу «Завтра.UA» 2019/20 та доєдналися до спільноти стипендіатів програми.

Захист кваліфікаційних робіт 2020

Захист кваліфікаційних робіт 2020

19.05.2020 17:48

19 травня відбувся захист здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності облік і оподаткування.

День Науки

День Науки

16.05.2020 13:47

16 травня відзначається День Науки

Захист ВКР

Захист ВКР

15.05.2020 13:43

19-21 травня з 9.00 відбудеться захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти рівня магістр заочної форми навчання.

Панельній дискусія "Професійний розвиток та європейська інтеграція"

Панельній дискусія "Професійний розвиток та європейська інтеграція"

12.05.2020 19:03

11-12 травня в м. Чернігів пройшли Дні кар'єри ЄС 2020 за підтримки European Union in Ukraine та Euroquiz.org.ua в рамках проекту "“Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні” в онлайн форматі.