Кафедра економіки, обліку і оподаткування
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2020 року № 1457 Національний університет «Чернігівська політехніка» затверджений базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» у 2020/2021 навчальному році.

Для проведення другого туру Конкурсу наказом ректора НУ «Чернігівська політехніка» №19 від 01 лютого 2021 року створена Галузева конкурсна комісія зі спеціальності «Облік і оподаткування», до складу якої увійшли видатні науковці провідних закладів вищої освіти України.

Для участі в другому турі Конкурсу надіслано 130 наукових робіт (149 авторів). За результатами рецензування конкурсних робіт рішенням Галузевої конкурсної комісії (протокол № 2 від 25 березня 2021 року) сформований їх рейтинговий список і на підсумкову науково-практичну конференцію були запрошені 45 конкурсантів.

Другий етап другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» відбувся 15 квітня 2021 року у вигляді захисту робіт у режимі Zoom-конференції.

У підсумковій науково-практичній конференції взяли участь 43 конкурсанти, які підготували доповіді за результатами досліджень, викладених в конкурсних наукових роботах, та презентації, а також під час захисту відповідали на запитання членів Галузевої конкурсної комісії.

За результатами оцінювання захисту наукових робіт та з урахуванням середнього балу, який виставили рецензенти під час рецензування наукових робіт на першому етапі другого туру Конкурсу, членами Галузевої конкурсної комісії прийнято рішення згідно з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (затвердженого Наказом МОН України від 18 квітня 2017 року № 605) щодо нагородження дипломами І ступеня 7 авторів наукових робіт, дипломами ІІ ступеню – 11 авторів наукових робіт, дипломами ІІІ ступеню – 19 авторів наукових робіт, грамотами за творчий підхід до вирішенні актуальних проблем обліку, оподаткування, аналізу та аудиту – 6 авторів наукових робіт. Галузева конкурсна комісія відзначила подяками наукових керівників переможців Конкурсу, а також інших конкурсантів за участь у Конкурсі.Опубліковано 16.04.2021