Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Творчі здобутки Петракова Я.В.

Творчі здобутки Петракова Я.В.

На базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ” відбувся ХІ Всеукраїнський конкурс “Молодь - енергетиці України - 2012: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків”.

 

Мета конкурсу полягає в широкому залученні молоді до вирішення проблем паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України; підвищенні техніко-економічних показників роботи ТЕС, АЕС та інших енергетичних об’єктів ПЕК; покращенні екологічних показників роботи енергоблоків; впровадженні нових енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; підвищенні ефективності видобутку, підготовки та спалювання вітчизняного вугілля; розробці пропозицій щодо стратегії розвитку енергетики України.

Конкурс відбувався у 9 номінаціях

1. Паливно-енергетичні ресурси,

2. Теплова енергетика,

3. Атомна енергетика,

4. Нетрадиційні відновлювальні джерела енергії,

5. Електроенергетика,

6. Екологія в енергетиці,

7. Енергозбереження та енергоменеджмент,

8. Енергобезпека,

9. Економіка енергетики.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри “Обліку і аудиту” Петраков Ярослав Валерійович у номінації “Економіка енергетики” отримав диплом І ступеня за наукову роботу “Оподаткування видобутку корисних копалин; світова практика та Українські реалії”

Вітаємо колегу та зичимо не зупинятися на досягнутому