Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

День Відкритих дверей

День Відкритих дверей

Вища освіта є одним з визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної культури, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Освітній рівень здобутий у вищих навчальних закладах є запорукою здатності до конкуренції на ринку праці.

25 квітня 2015 р. у Чернігівському національному технологічному університету відбувся День відкритих дверей. Студентки напряму підготовки „Облік і аудит” Гордієнко А. та Батицька А., а також професорсько-викладацький склад, активно презентували кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, що здійснює багаторівневу підготовку: бакалаврів за напрямом 6.030509 „Облік і аудит”, у т.ч. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 „Облік і аудит”; магістрів спеціальностей 8.03050901 „Облік і аудит”, 8.03050803 „Оподаткування”; перепідготовку за спеціальністю 7.03050901 „Облік і аудит” на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр будь-якого напряму підготовки.

Випускники кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету користуються беззаперечним авторитетом у роботодавців і є підготовленими до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх видів економічної діяльності та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Випускники готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, можуть займатися аудиторською діяльністю, а також науковою та науково-педагогічною діяльністю. Можливі посади для фахівців з обліку і аудиту – головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, аудитор і багато інших.

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту є лідером обліково-економічної освіти Чернігівського регіону і запрошує на навчання усіх хто бажає подбати про своє майбутнє, прагне отримати перспективну освіту, мріє про високооплачувану і цікаву роботу.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС, НАШІ МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ!