Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Гоголь Тетяна Анатоліївна

доктор економічних наук, проефесор кафедри «бухгалтерського обліку і оподаткування» Чернігівського національного технологічного університету

Обов'язки: Голова робочої групи «Бухгалтерський облік»

Після закінчення Чернігівського державного інституту економіки і управління в 1998 році працювала на посаді викладача кафедри економіки і менеджменту Чернігівського державного педагогічного університету ім.. Т.Г. Шевченка.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Бухгалтерський облік та аудит доходів (на підприємствах харчової промисловості Чернігівської області)" в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств малого бізнесу України" в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Автор більше 60 наукових і методичних праць.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, облік у зарубіжних країнах.