Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Юрченко Марина Євгеніївна

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, к.ф.-м.н., доцент

Обов'язки: завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

 У 1988 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика».

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Знаходження розв’язків обернених задач методом низькочастотної томографії» (науковий керівник Академік НАНУ України, проф.. Улітко А.Ф.) у Спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики  присвоєно у 2004 році.

У 2015 році проходила підвищення кваліфікації в Вищій школі інформатики м. Лодзь, з 2017 р. здійснює наукове консультування UAB “Litimeksa” (Літва, г. Каунас),  UAB “Litimeksa -Latvia” (Латвія, Елгава)  за напрямом “Статистические методы обработки данных в агропромышленном производстве”. У 2016 р. викладала лекції з дисципліни “Фінансова математика фондового ринку” на підприємстві UAB “Gigant M” (Літва, г. Мариямполь).  

Успішно закінчила 21.09.2019р. курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», наданий  Національним  агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих курсів онлайн-курсів Prometheus, пройшла очний тренінг для кандидатів в експерти 26-27 вересня 2019 р. та згідно з рішенням Національного  агентства із забезпечення якості вищої освіти  від 1.10.2019 року включена до Реєстру експертів для проведення акредитації освітніх програм зі спеціальностей 111- Математика, 112-Статистика та 113 – Прикладна математика.

Підготувала одного кандидата наук за спеціальністю 08.00.03 – ,,Економіка та управління національним господарством”.

Має понад  80 наукових і навчально-методичних публікацій.

 Основні навчальні курси, які викладає: “Теорія ймовірностей”, “Фінансова математика”, “Теорія випадкових процесів”, “Статистика”, “Вища математика”.

Наукові інтереси: теорія ймовірностей, економіко-математичне моделювання, теорія випадкових процесів, обернені задачі