Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Клименко Тетяна Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету "Чернігівська політехніка"

Обов'язки: Заступник завідувача кафедри

У 2000 році отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки і підприємництва (за спеціальністю «Облік і аудит»), у 2002 році – отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста (диплом з відзнакою) в Чернігівському державному інституті економіки і управління.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансовий потенціал розвитку регіону» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» у Спеціалізованій вченій раді Чернігівського державного інституту економіки і управління.

З 2017 року - доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Має понад  80 наукових і навчально-методичних публікацій.

Участь у науково-дослідних роботах Чернігівського національного технологічного університету за темами:

- «Оцінка та регулювання економічної безпеки регіонального співробітництва депресивних територій в рамках євроінтеграційних процесів» (госпдоговірна, держ. реєстр. №0115U003443, 2015-2017 рр., наук. керівник – д.е.н., проф. Маргасова В.Г.);

- «Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах» (ініціативна, держ. реєстр. №0112U003284, 2012-2017 рр., наук. керівник – к.е.н. Андросенко О.О.).

- «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства», наук. керівник – к.е.н., доц. Нехай В.А. (ініціативна, держ. реєстр. №0118U001901, 2018-2021 рр.)

У 2020 році підвищила кваліфікацію за програмою "Інноваційні технології навчання: методи та практики" в Чернігівському національному технологічному університеті (Навчально-тренінговий центр управління економікою та бізнесом кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЧНТУ).

Основні навчальні курси, які викладає:  «Нормативно-правове забезпечення обліку і оподаткування», «Основи державного фінансового контролю», «Облік зовнішньоекономічних операцій», «Облік і аудит», «Теорія економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності».

Наукові інтереси: податкове адміністрування, організація бухгалтерського обліку, державний фінансовий контроль, організація та методика економічного анаілзу

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5852-6350 52

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2425095/tetiana-klymenko/publications/

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=HI-lJkgAAAAJ&hl=uk