Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Гливенко Валентина Василівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету "Чернігівська політехніка"

Обов'язки: Відповідальна за наукову діяльність кафедри

У 1988 році закінчила Київський інститут народного господарства та здобула кваліфікацію економіста.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)» за спеціальністю 08.06.04 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» у Спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету.

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2004 році.

Бере активну участь у науково-дослідній роботі  університету. В 2011-2016рр. була керівником ініціативної теми «Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання» (номер державної реєстрації 0111U002351). За результатами дослідження опубліковані статті та видана монографія.

Має понад  70 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема є співавтором 2-х підручників та 4-х навчальних посібників з грифом МОН України («Звітність підприємства», «Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика», «Бухгалтерський облік у галузях економіки», «Організація обліку»).

У 2013 році проходила підвищення кваліфікації на ПП «Аудиторська фірма «Лотос», в 2016 році - в ЧНТУ.

Основні навчальні курси, які викладає: «Звітність підприємств», «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності», «Організація і методика аудиту», «Облік за видами економічної діяльності».

Наукові інтереси: методика та організація складання фінансової звітності, методика та організація аудиту, оподаткування та облік зовнішньоекономічної діяльності.