Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Лень Василь Степанович

професор кафедри «Бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту» Чернігівського національного технологічного університету, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор.

Автор навчальних посібників “Управлінський облік” (2003, 2006, 2015-підручник), “Фінансовий облік в Україні: задачі, тести , відповіді (2007), “Облік і аудит в страхових організаціях” (2008, 2012, 2017), Фінансовий облік (2011), співавтор підручника “Звітність підприємств” (2002, 2004, 2006, 2010, 2016) та навчальних посібників “Бухгалтерський облік у галузях економіки” (2003, 2005, 2013 - підручник), “Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика” (2004, 2006, 2008, 2012), “Організація бухгалтерського обліку” (2006), “Звітність підприємства: задачі, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, контрольні тести” (2007), “Вступ до фаху” (2009, 2014)''Облік у бюджетних установах: навчальний посібник" (2016, 2017). Автор понад 230 наукових та методичних праць, підручників та навчальних посібників.

Після закінчення інституту у 1964 році працював на посадах головного спеціаліста колгоспу, районного та обласного управління сільського господарства, начальником районного управління сільського господарства.

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Всеросійському науково-дослідному інституті праці та управління. З 1985 року на науковій роботі в Українському науково-дослідному інституті сільськогосподарської мікробіології УААН на посадах старшого наукового співробітника, завідувача сектором економіки, за сумісництвом також працював на посаді головного економіста цього інституту. Має досвід практичної роботи за сумісництвом на посадах головного бухгалтера підприємства та аудитора. З 1995 за сумісництвом, а з 1996 року постійно — на викладацькій роботі в ЧНТУ, з вересня 2016 року - на пенсії..

Наукові інтереси: управлінський облік, бухгалтерський облік, еколого-економічне обґрунтування впровадження біотехнологічних розробок у сільському господарстві.