Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Сидоренко Олександр Олексійович

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету "Чернігівська політехніка"

Обов'язки: Відповідальний за наукову роботу кафедри (організація конференцій та круглих столів; складання плану та звіту)

2002—2007 рр. студент кафедри «Обліку і аудиту» Чернігівського державного технологічного університету. У травні 2006 та 2007 року приймав участь у всеукраїнській олімпіаді серед студентів спеціальності „Облік і аудит”, що проводилася на базі Тернопільської академії народного господарства та зайняв 4 і 7 місця (3 командне місце), відповідно.

У жовтні 2009 року на ІІІ Всеукраїнському конкурсі наукових робіт молодих учених ім. М.І. Туган-Барановського, що проходив у м. Ірпінь на базі Національного університету державної податкової служби України, його стаття „Облік та оподаткування операцій купівлі-продажу інвестиційної нерухомості у страховиків” була удостоєна третьої премії у номінації „Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях” за конкурсним напрямком „Податкові аспекти економічного розвитку України”. 

З вересня 2007 року по січень 2012 року працює на посаді асистента кафедри «Обліку і аудиту» Чернігівського державного технологічного університету.

З лютого 2012 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Кандидат економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) з 10.11.2011 р.

Тема кандидатської дисертації: "Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів".

Вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту присвоєно 25 квітня 2013 р. 

Має 95 публікацій, з них 73 наукових і 22 праці навчально-методичного характеру, зокрема автор навчальних посібників:

"Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник. / за ред. Леня В.С. — Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 560 с."

Лень В.С.,Сидоренко О.О. Облік і аудит у страхових організаціях: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доповн. / За ред.. Леня В.С. Київ: Каравела, 2017. — 460 с. 

У 2014 році координатор і член організаційного комітету ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку" (м. Чернігів, 21 листопада 2014 р.).

У 2014-2015 роках член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «СТРАХОВА СПРАВА», які були проведені у м. Житомирі відповідно 10-12 квітня 2014 року та 9-11 квітня 2015 року.

У 2015-2019 роках координатор та член організаційного комітету відповідно І- V Міжнародної науково-практичної конференції "Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку" (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р, 30 листопада 2016 р., 27 листопада 2017 року, 27 листопада 2018 року та 27 листопада 2019 року).   

Після захисту кандидатської дисертації опублікував 80 праць.

Предмети, що викладає: бухгалтерський облік, облік у стархових компаніях,  звітність підприємств, фінансовий облік, податкова система, оподаткування господарських операцій.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, управлінський облік, фінансовий аналіз, страхові резерви, облік в бюджетних установах.

Основні наукові праці можна переглянути за посиланням: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/18168

Електронна пошта: sidorenko_aleks85@ukr.net

Особова сторінка гугл академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1tCqmYkAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7h1WjeYS77HlqI7tthg34ut46c0hX8opGvfxIYfiD_JbtZ-I75OX35T9gI6f8xXVP3CQJWqeHFNqSqKHlK1v55uj41TWaajOYTfUDzs0h617QCw-00TqDQpWSMwuEHgRyYdfdYNHmh0kB0Rm4J9MZD2AxvGA&undo=untrash_citations,UebtZRa9Y70C

Research ID: F-2724-2016​

Orcid ID: 0000-0001-5478-0688