Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Національний університет "Чернігівська політехніка"

Гнедіна Катерина Володимирівна

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ННІ економіки Національного університету "Чернігівська політехніка"

Обов'язки: Відповідальна за наукову роботу студентів (організація конференцій та круглих столів; проведення олімпіад; складання плану та звіту); Відповідальна за міжнародну та грантову діяльність кафедри.

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Навчально-наукового інституту економіки Національного університету "Чернігівська політехніка"

Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць, співавтор 4 колективних монографій.

У 2006 році закінчила з відзнакою Чернігівський державний технологічний університет та отримала диплом спеціаліста  зі спеціальності «Облік і аудит».

З 2007 року - на викладацькій роботі. 

У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації  («Програма підвищення кваліфікації викладачів облікових дисциплін: інноваційні технології навчання та практика їх застосування») у Чернігівському національному технологічному  університеті (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 294565 від 12 грудня 2013 р.).

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Формування стратегії розвитку муніципальної транспортної системи середніх міст в умовах прискореної урбанізації" за спеціальностю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Активно залучає студентів до науково-дослідної роботи та участі у конкурсах студентських наукових робіт. Зокрема, є науковим керівником більше 20 тез доповідей студентів та  конкурсних студентських робіт. 

За результатами участі у ІX Всеукраїнському конкурсі  “Новітній інтелект України”  посіла ІІ місце з науковою роботою на тему  «Україна і світ: третє тисячоліття» (травень 2015 р.).

У 2015 році брала участь у програмі підвищення кваліфікації «Освітні інновації в сучасних вищих навчальних закладах» у Чернігівському національному технологічному  університеті (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 785603 від 24 жовтня 2015 р.).

У 2016 році взяла участь у Міжнародній навчально-тренінговій програмі для викладачів ВНЗ «Весняна академічна школа Буковель 2016» (20-24 травня 2016 р., Сертифікат). 

У 2016 році проходила навчання на англомовному курсі «Social Entrepreneurship IBS» норвезького професора д-р Ян-Урбан Сандала, засновника та керівника Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія), що складався з дисциплін: «Innovation Management», «Service Vision Management» та «Social Entrepreneurship». За результатами іспитів  отримано диплом про успішне закінчення курсу «Social Entrepreneurship IBS».

За результатами участі у X Всеукраїнському конкурсі  “Новітній інтелект України”  посіла ІІ місце з науковою роботою на тему  “Система вищої освіти в Україні в умовах глобальних викликів сучасності: тенденції та пріоритетні напрями розвитку” (травень 2016 р.).

У серпні 2016 року проходила наукове стажування у рамках Міжнародного гранту в Інституті д-ра Яна-Урбана Сандала, Норвегія (Fil.Dr. Jan-U. Sandal Institute) (Certificate, August 12, 2016). 

У грудні 2016 року пройшла тестування APTIS (British Council) на знання англійської мови та отримала Сертифікат B2.

У квітні 2017 року отримала вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Є автором та менеджером проекту соціальної дії "Чернігів екологічний", підтриманого Британською Радою у рамках програми "Активні громадяни" та реалізованого у 2016 р.

Виконавець наукового проекту молодих вчених «Фінансові і фіскальні інструменти модернізації електроенергетики в умовах нестаціонарної економіки», 2016-2018 рр.

Учасник програми стажування у Зимовій школі «Англійська для університетів» від Британської Ради: «Academic Teaching Excellence: English as Medium of Instruction (ATE)», у якій брали участь представники 15 ВНЗ України (лютий 2017 р.) 

Учасник тренінгової програми «Researcher Connect», «Professional Development for Researches»  від Британської Ради  (м. Київ, 11-13 жовтня 2017 р.).

У 2018 р. посіла 1 місце у конкурсі «"Кращий куратор ЧНТУ-2018". 

У квітні 2019 року отримала Диплом I  ступеня за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі «Молодь - енергетиці України - 2018: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків», проведеного Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Громадською організацією «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики», Національною академією наук України, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Радою молодих енергетиків України.

У грудні 2019 р. посіла 2 місце за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі "Updating Tax Service" (м. Ірпінь, Університет Державної фіскальної служби України, 12.12.2019 р.) 

З 2019 р. - керівник наукового клубу здобувачів вищої освіти  "Юні агенти змін".

Cічень-квітень 2020 р. - дистанційне навчання на курсі  "Rule of Law" у Школі права Університету Арканзасу, США (School of Law, University of Arkansas, USA).

Викладає дисципліни: Managrement Accounting|Управлінський облік, Аудит, Стратегічний управлінський облік, Основи академічного письма.

Сфера наукових інтересів: обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств; фінансові та фіскальні інструменти стимулювання розвитку відновлюваної енергетики; стратегія розвитку ДПС України.